Vatican Kiseki Chousakan ตอนที่ 1-3 ซับไทย


เรื่องย่อ : นครรัฐวาติกันดินแดนศักดิ์ของเหล่าคาทอลิก ที่นั่นได้มีองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่คอยสืบสวน “สิ่งที่อ้างว่าเป็นปาฏิหาริย์” จากทั่วโลก เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้น มีชื่อว่า Seito no Za และเหล่าบาทหลวงที่อยู่ในองค์กรจะเรียกตัวเองว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนเรื่องปาฏิหาริย์ Robert Nicholas ผู้ดูแลเก็บรักษาเอกสารโบราณและเป็นผู้เชี่ยวชาญการถอดรหัส และนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ Hiraga Josef Kou สองคู่หูคู่ซี้ ต้องแท็คทีมกันเพื่อสื่บสวนเรื่องราวปาฏิหาริย์บนโลกนี้ พร้อมทั้งเปิดโปงเรื่องราวและแผนการต่างๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ในเงามืดไว้ออกมา