All Out!! ตอนที่ 1-21 ซับไทย


All Out!! ตอนที่ 01 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 02 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 03 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 04 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 05 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 06 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 07 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 08 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 09 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 10 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 11 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 12 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 13 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 14 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 15 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 16 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 17 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 18 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 19 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 20 / สำรอง+โหลด

All Out!! ตอนที่ 21 / สำรอง+โหลด
ในโรงเรียนมัธยมปลาย คานางาวะ กิอง เค็นจิ ชายร่างเล็กที่ต้องการเข้าร่วมชมรมรักบี้ เรื่องราวในชมรมรักบี้ การเติบโตไปด้วยกันจึงได้เริ่มต้นขึ้น