Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 1-11 ซับไทย


Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 1  / สำรอง+โหลด

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 2 / สำรอง+โหลด

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 3

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 5 / สำรอง+โหลด

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 6

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 7 / สำรอง+โหลด / สำรอง

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 8

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 9

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 10

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 11
Nomura Fudou ที่ได้ถูกย้ายมาเรียนในโรงเรียนที่เหล่านักเรียนหญิงสามารถพกอาวุธ และควบคุมกฎต่างๆ เหนือผู้ชาย แต่หลังจากย้ายมาไม่นานเขาก็ได้ตกเป็นเป้าของ Onigawara Rin หนึ่งในสมาชิกผู้ปกครองดาบทั้ง 5 ที่คอยควบคุมโรงเรียนนี้อยู่ และเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระเขาต้องเอาชนะผู้ปกครองทั้ง 5 ให้จงได้