Keijo!!!! ตอนที่ 1-12 ซับไทย


เคย์โจ!!!!!!!! – 01 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 02 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 03 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 04 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 05 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 06 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 07 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 08 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 09 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 10 / ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 11 / สำรอง /ดาวน์โหลด

เคย์โจ!!!!!!!! – 12
"คามินาชิ โนโซมิ (อายุ 17 ปี)" ผู้ซึ่งเป็นนักกายกรรมพิเศษ ถูกเหล่าเพื่อนๆที่มีความสามารถด้านกายกรรมดีเลิศคิดจะคัดตัวเธอออก แต่น่าเสียดายที่โนโซมิมีแผนการอยู่ เพราะครอบครัวของเธอนั้นยากจน จึงเห็นเงินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นเธอจึงได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่ง "เคย์โจ" เคย์โจนั้นคือกีฬาการพนันชนิดหนึ่ง ที่ให้เด็กสาวยืนอยู่บนแท่นลอยแล้วแข่งขันกับคนอื่นๆ เป้าหมายคือทำให้คนอื่นตกลงจากแท่นลงสู่น้ำ แต่สิ่งที่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันได้นั้นมีเพียง "นม" และ ";ตูด" โนโซมิจะเอาชนะการแก่งขันเคย์โจ แล้วนำเงินกลับมาดูแลที่บ้านได้หรือไม่?!