Z/X IGNITION ตอนที่ 1-12 จบ ซับไทย


Z/X IGNITION ตอนที่ 1

เรื่องย่อ

Z/X IGNITION ในอนาคตอันใกล้ เกิดปรากฏการณืประหลาดขึ้นเมื่อ เกิดการปรากฏของประตูมิติที่เชื่อมต่อไปยังอีกโลกขึ้น5จุดทั่วโลกเเละการรุกรานของเหล่าอมนุษย์เเละสัตว์ประหลาดจากฝั่งของมิติลี้ลับของทั้ง5โลก ในเวลาที่เเตกต่างกัน เเละเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติ(มวลมหาประชาชน)ในอนาคต มนุษย์จึงต้องลุกขึ้นสู้โดยมีการ์ดที่สามารถเรียกอวตารได้ออกมาสู้เพื่ออนาคตของพวกเรา